Konst

Jenny Aakula Design

Ur mitt inre kommer min konst, och för närvarande håller en helt ny typ av tavlor på att växa fram. Fornnordisk mytologi får berätta om min resa genom mitt för närvarande stormiga inre.. 13 tavlor är planerade i mitt huvud, vi får se om de kommer ut allihop. Vrede, smärta, kvinnlighet, manlighet, nyckfullhet, drömmar, rötter, krig, undergång, överlevnad och balans. Allt flyter samman och formar sig genom mina händer ut på duken eller vilket underlag eller uttryck jag nu väljer. Jag kommer genom mina målningar att skildra min "nya" hembygd, genom runstenar och symboler jag hittar i min väg genom det fornnordiska arvet i Östergötland. En utställning med dem alla är planerad, men svårt att sätta fingret på då tavlorna fortfarande finns i huvudet än. Fortsättning följer.

 

 

Först ut är "Sleipner" - Den bäste av hästar. Dundrande ur mitt inre över himmel och hav för att föra stupade krigare till Valhall. Om hans och Odens öden finns ristat i de mäktiga runskrifter vi finner runtom oss.

 

Målningen är i blandteknik och mäter 100cm x100cm

Fenrisulven - Smärtans och hämndens ansikte. Ur mig skapades han ur smärta, ursinne och ångest i nattens sena timmar. . Sleipners halvbror genom Loke, far till Fenrisulven och mor till Sleipner.Ulven berättar genom Ledbergsstenen om hur han slukade Oden,och därigenom världen, vid Ragnarök. Guden som både födde upp honom och förrådde honom.

Närbild av Fenrisulven, målningen är i blandteknik, och mäter 100cm x 100cm

Copyright © All Rights Reserved